Hệ thống quản lý khách hàng CRM

VẠN TÍN VIỆT CRMlà một ứng quản lý mối quan hệ khách hàng. Đơn giản có thể hiểu doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng từ đó hình thành mối quan hệ trong kinh doanh.

crm1

 

Các tính năng nổi bật

Bạn có thể dễ dàng thêm khách hàng và tổ chức lại khách hàng của bạn

Bạn có thể dễ dàng tạo hóa đơn và nhập các mục hóa đơn.

Bạn có thể tạo chi phí dễ dàng và bạn có thể theo dõi chi phí của mình.

Bạn có thể thêm và theo dõi tiền mặt và tài khoản ngân hàng của bạn.

Theo dõi các yêu cầu hỗ trợ mà khách hàng của bạn tạo ra dựa trên trạng thái và ưu tiên của họ.

Bạn có thể thêm nhân viên và cũng có thể ủy quyền cho nhân viên của bạn.

Bạn có thể dễ dàng tạo đề xuất và bạn có thể chia sẻ đề xuất với khách hàng của mình.

Bạn có thể thêm các dự án và dễ dàng theo dõi các dự án của bạn. Bạn có thể chỉ định một nhân viên để dự án.

Bạn có thể dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng của mình. Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng theo nguồn và trạng thái và bạn có thể chuyển đổi họ thành khách hàng sau khi nhận được kết quả tích cực

Tương thích với tất cả các màn hình giao diện người dùng đáp ứng. Thiết kế đặc biệt cho màn hình điện thoại di động và máy tính bảng. Giao diện thân thiện với người dùng, được thiết kế để dễ sử dụng.iên và cũng có thể ủy quyền cho nhân viên của bạn.

Dòng thời gian mà bạn có thể xem tất cả các hoạt động và nhật ký hoạt động

Bạn có thể kiểm tra chi tiết hóa đơn, khách hàng, hỗ trợ và báo cáo bán hàng.

Trang cá nhân

Demo trang cá nhân

Thông tin khách hàng

Thêm khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng

Tạo mới lãnh đạo

Tạo dự án mới

Danh sách đơn hàng mới

Tạo mới đề xuất

Tạo mới chi phí

Tạo mới vé mời

Tạo mới nhiệm vụ

Giao diện điện thoại

Trang chủ giao diện điện thoại

Trang khách hàng giao diện điện thoại

Trang lãnh đạo giao diện điện thoại

Trang dự án giao diện điện thoại

Trang hóa đơn giao diện điện thoại

Trang đề xuất giao diện điện thoại

Trang chi phí giao diện điện thoại

Trang nhân viên giao diện điện thoại

Trang vé mời giao diện điện thoại