0936006058

Ứng dụng booking khách sạn

Phần mền cho phép bạn cài đặt chung về thông tin khách sạn


Phần mền cho phép bạn cài đặt chung về thông tin khách sạn


Phần này cho phép bạn quản lý mã giảm giá và thêm sửa xoá , phiếu giảm giá 


Phần này cho phép bạn quản lý mã giảm giá và thêm sửa xoá , phiếu giảm giá


Phần này cho phép bạn quản lý thêm sửa xoá tỉnh thành và quốc gia 


Phần này cho phép bạn quản lý thêm sửa xoá tỉnh thành và quốc gia 


Phần này cho phép bạn quản lý tài khoản 


Phần này cho phép bạn quản lý số liệu thống kê 


Phần này cho phép bạn quản lý quản trị viên 


Phần này cho phép bạn quản lý chủ khách sạn 


Phần này cho phép bạn quản khu vực 


Phần này cho phép bạn quản lý nhóm khách hàng 


Phần này cho phép bạn quản lý khách hàng 


Phần này cho phép bạn quản lý công ty du lịch 


Phần này cho phép bạn quản lý các loại hình lưu trú 


Phần này cho phép bạn quản lý địa điểm 


Phần này cho phép bạn quản lý cơ sở vật chất 


Phần này cho phép bạn quản lý liên kết 


Phần này cho phép bạn quản lý thông tin khách sạn


Phần này cho phép bạn quản lý bữa ăn


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt phòng 


Phần này cho phép bạn quản lý phòng 


Phần này cho phép bạn quản lý tiền tệ


Phần này cho phép bạn quản lý gói 


Phần này cho phép bạn quản lý mở rộng 


Phần này cho phép bạn quản lý booking 


Phần này cho phép bạn quản lý đặt chỗ nhanh 


Phần này cho phép bạn quản lý đặt chỗ 


Phần này cho phép bạn quản lý chiến dịch 


Phần này cho phép bạn quản lý phiếu giảm giá 


Phần này cho phép bạn quản lý phòng ở 


Phần này cho phép bạn quản lý báo cáo 


Phần này cho phép bạn quản lý số liệu thống kê


Phần này cho phép bạn quản lý thêm menu 


Phần này cho phép bạn quản lý chỉnh sửa menu 


Phần này cho phép bạn quản lý thêm trang mới 


Phần này cho phép bạn quản lý chỉnh sửa trang chủ 


Phần này cho phép bạn quản lý chỉnh sửa trang 


Phần này cho phép bạn quản lý chỉnh sửa trang hệ thống 


Phần này cho phép bạn quản lý trang rác 


Phần này cho phép bạn quản lý ngôn ngữ 


Phần này cho phép bạn quản lý từ vựng


Phần này cho phép bạn quản lý mẫu thư điện tử 


Phần này cho phép bạn quản lý thư đại chúng 


Phần này cho phép bạn quản lý mô-đun 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt khách hàng 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt đặt phòng 


Phần này cho phép bạn quản lý liên hệ với chúng tôi
 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt bình luận 


Phần này cho phép bạn quản lý bình luân 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt xếp hạng 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt chứng thực 


Phần này cho phép bạn quản lý lời chứng thực 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt đánh giá 


Phần này cho phép bạn quản lý đánh giá 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt tin tức 


Phần này cho phép bạn quản lý tin tức


Phần này cho phép bạn quản lý đăng ký 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt thư viên

Phần này cho phép bạn quản lý thư viện 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt biểu ngữ


Phần này cho phép bạn quản lý biểu ngữ 


Phần này cho phép bạn quản lý cài đặt câu hỏi thường gặp 


Phần này cho phép bạn quản lý câu hỏi thường gặp 


Phần này cho phép bạn quản lý chi nhánh 


Phần này cho phép bạn quản lý quản trị viên 


Thông tin liên hệ

Văn phòng: Số 25 ngõ 23 phố Đỗ Quang, Trung hòa, Nhân chính, Cầu Giấy, TP Hà nôi

 Điện thoại lên hệ :

  1. Hotline : 0936006058
    • Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ6.......9:00 - 17:00

Thông tin số tài khoản

TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tk: Nguyễn Đình Cường
Số tk: 611 001 670 981
Ngân hàng: TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)  

TÀI KHOẢN TECHCOMBANK

Tên tk: Nguyễn Đình Cường
Số tk: 19031791160018
Ngân hàng: Techcombank  

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Tên tk: Nguyễn Đình Cường
Số tk: 72493789
Ngân hàng: Á Châu  

Vui lòng điền thông tin họ và tên, gói landing page muốn mua