Các sản phẩm công nghệ phục vụ lĩnh vực bất động sản

Sản phẩm của chúng tôi mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thực sự tuyệt vời

Bộ công cụ sms marketing

đ40 000 000

Website ứng dụng quản lý bất động sản

đ15 000 000

Bộ công cụ email marketing

đ50 000 000

Bộ công cụ tạo trang landing page

đ30 000 000

Bộ công cụ hỗ trợ khách hàng

đ12 000 000

Xây dựng website giới thiệu về công ty bất động sản

đ7 000 000

Xây dựng website sàn giao dịch bất động sản

đ120 000 000

Xây dựng website mạng xã hội như facebook về lĩnh vực bất động sản

đ90 000 000

Xây dựng ứng dụng android về lĩnh vực bán bất động sản

đ120 000 000

Xây dựng ứng dụng ios về lĩnh vực bán bất động sản

đ120 000 000

Xây dựng website hỏi đáp về lĩnh vực bất động sản

đ30 000 000

Xây dựng blog về lĩnh vực bất động sản

đ10 000 000